Õiglase kaubanduse sõber

Üld- ja ostutingimused

 1. Ostutingimuste kehtivus

1) Ostutingimused kehtivad www.zuzu.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja ZUZU Eesti OÜ (edaspidi Veebipood) vahel kaupade ostmisel. Soetades tooteid tellimiskampaaniate raames, kohalduvad tellimisvormides esitatud ostutingimused (tellimisvormid leiate SIIT).

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood jätab endale õiguse teha ostutingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.zuzu.ee.

 2. Hinnainfo

1) Kõik Veebipoes toodud hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%.

2) Veebipoest tehtud ostude hinnale lisandub kauba pakkimiskulu ja transport vastavalt valitud transpordiviisile, välja arvatud juhul, kui ostusumma on vähemalt 50€ - viimasel juhul on kauba transport Tarbijale lisatasuta. Kaubale saab eelneval kokkuleppel tulla ka ise järele aadressil Akadeemia tee 33 asuvasse ZUZU lattu või aadressille Taludevahe 39, Tallinn.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse aegumiseni (7 päeva pärast tellimuse vormistamist).

4) Kui tellimus on esitatud enne ostutingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Veebipoe vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Registreeritud kasutajate puhul kehtib tavahinnaga toodetel soodustus 5%.

5) Veebipood jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.zuzu.ee.

 3. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis nupule „Telliˮ.

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage nupule „Esita tellimus“.

4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

5) Peale tellimuse kinnitamist Teid suunatakse lehele „Makseviisid“, kus kuvatakse tellimuse kinnitus (tellimuse kinnituse faili saab alla laadida vajutades lingile „Prindi“). Tellimuse kinnitus edastatakse ka Teie e-postile.

6) ZUZU Eesti OÜ veebipoest tellitud  toodete eest saab tasud kas panga ülekandega või LHV pangalingi kaudu. Andmed makse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega leiate pdf’ina allalaetavast tellimuse kinnituse failist. Tellimuse kinnitust käsitleme ettemaksu arvena, mille alusel saab teostada makset. Hiljem edastame ka arve tellija poolt märgitud e-posti aadressile.

7) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 11.00−16.00).

 4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Veebipood andma Tarbijale üle Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub Veebipoele tasuma Kauba eest esitatud ettemaksu arvel (tellimuse kinnitusel) näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 7 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest välja arvatud juhul, kui pooled on leppinud kokku teisiti.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud makse laekumist Veebipoe pangakontole.

 5. Kohaletoimetamine

1) Tellitud tooted komplekteerib Veebipood hiljemalt kahe tööpäeva jooksul ning annab tellimuse kohaletoimetamiseks üle Tarbija poolt valitud logistikapartnerile.

2) E-poe müügitingimustes näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse summa laekumise hetkest Veebipoe pangakontole.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha.

 6. Tagastamisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul (VÕS § 56) välja arvatud VÕS § 53 lg 4 sätestatud juhtudel (võlaõigusseadusega saab tutvuda SIIN). Siiski oleme tänulikud, kui annate tagastamise põhjusest teada, et saaksime võtta seda arvesse edasipidiseks.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.

3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus, mille vormi leiate SIIT  ning saata see e-posti aadressile info@zuzu.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.

5) Veebipood tagastab tagastatava toote kättesaamisel tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik tarbijalt lepingu alusel saadud tasud, muu hulgas kättetoimetamise kulud, v.a juhul, kui tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood Tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

6) Tagastamisega seotud kulud kannab Tarbija.

7) NB! Tellimiskampaaniate raames soetatud kauba tagastamise tingimused on sätestatud tellimisvormides (tellimisvormid leiate SIIT).

 8. Vääramatu jõud
1) Veebipood ei vastuta Tarbijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Veebipood ei saanud mõjutada või ette näha.

 9. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

3) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

 10. Pretensioonide esitamise kord

1) Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab Veebipood.

5) Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@zuuz.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda Veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 11. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Veebipood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Veebipoe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.